หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน Anapanasati Course for Children

ม.ค.
67
21 ม.ค. 67
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมัครเข้าอบรมตรวจสอบสถานะการสมัคร
ก.พ.
67
11 ก.พ. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัครเข้าอบรมตรวจสอบสถานะการสมัคร
18 ก.พ. 67
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัครเข้าอบรมตรวจสอบสถานะการสมัคร
24 ก.พ. 67
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัครเข้าอบรมตรวจสอบสถานะการสมัคร
มี.ค.
67
10 มี.ค. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัครเข้าอบรมตรวจสอบสถานะการสมัคร
17 มี.ค. 67
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมัครเข้าอบรมตรวจสอบสถานะการสมัคร
24 มี.ค. 67
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัครเข้าอบรมตรวจสอบสถานะการสมัคร

Total 7 Record : 1 Page : 1
Copyright © 2023 childrencourse.org