ใบสมัครธรรมบริกร
หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็ก
สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า


ดำเนินการโดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์


สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว โปรดคลิกเข้าระบบตรงนี้
ออกจากระบบธรรมบริกร คลิกตรงนี้

ข้อมูลการปฏิบัติ

ท่านเคยเข้าอบรมหลักสูตร 10 วันของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า


ท่านได้อ่าน ฟัง ทำความเข้าใจ ยอมรับ พร้อมปฏิบัติตาม เรื่อง PDPA แล้ว กดอ่านตรงนี้ / กดฟังตรงนี้


*เพศ :
:
วันที่สมัครขึ้นอัตโนมัติ:

ไม่มีข้อมูลบันทึกล่าสุด เวลาปัจจุบัน : 2024-06-13 15:10:04

  เลือกคอร์สที่ต้องการสมัครธรรมบริกร  
มิ.ย.67 22 มิ.ย. 67
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
536
30 มิ.ย. 67
Norwich International School of Bangkok
533
ก.ค.67 14 ก.ค. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
519
ส.ค.67 11 ส.ค. 67
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
515
11 ส.ค. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
520
25 ส.ค. 67
Norwich International School of Bangkok
534
ก.ย.67 15 ก.ย. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
521
ต.ค.67 12 ต.ค. 67
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
516
13 ต.ค. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
522
14 ต.ค. 67
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
518
20 ต.ค. 67
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
489
27 ต.ค. 67
Norwich International School of Bangkok
537
พ.ย.67 10 พ.ย. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
523
ธ.ค.67 08 ธ.ค. 67
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
524
15 ธ.ค. 67
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
535

Antibot

TvbRV

กรอกรหัสที่เห็น เพื่อสามารถกดปุ่มบันทึกได้ และเป็นการยอมรับให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (PDPA)
Copyright © 2024 childrencourse.org