รายละเอียด
 

  หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน : Anapanasati Course for Children

ดูเฉพาะศูนย์ :
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี วังดุม เมาท์เทนแคมป์ กาญจนบุรี วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วัดเก่าโบราณ จ.ชลบุรี วัดเวตวันวิทยาราม จ.อุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา-เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง สวนโมกข์ กรุงเทพฯ โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ก.พ.66 04 ก.พ. 66
วัดเวตวันวิทยาราม จ.อุบลราชธานี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
05 ก.พ. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
05 ก.พ. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
19 ก.พ. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
26 ก.พ. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
มี.ค.66 05 มี.ค. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
12 มี.ค. 66
วัดเก่าโบราณ จ.ชลบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
18 มี.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
19 มี.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
26 มี.ค. 66
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
เม.ย.66 02 เม.ย. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
พ.ค.66 07 พ.ค. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
27 พ.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
28 พ.ค. 66
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
มิ.ย.66 03 มิ.ย. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
04 มิ.ย. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
05 มิ.ย. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
11 มิ.ย. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
18 มิ.ย. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
มิ.ย.66 18 มิ.ย. 66
วัดเก่าโบราณ จ.ชลบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ก.ค.66 02 ก.ค. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
16 ก.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
23 ก.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
28 ก.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
30 ก.ค. 66
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ส.ค.66 02 ส.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
06 ส.ค. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
12 ส.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
13 ส.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
14 ส.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ส.ค.66 20 ส.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ก.ย.66 03 ก.ย. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
03 ก.ย. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
17 ก.ย. 66
วัดเก่าโบราณ จ.ชลบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
24 ก.ย. 66
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ต.ค.66 08 ต.ค. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
15 ต.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
21 ต.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
23 ต.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
พ.ย.66 05 พ.ย. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
12 พ.ย. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
12 พ.ย. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
26 พ.ย. 66
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ธ.ค.66 03 ธ.ค. 66
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
10 ธ.ค. 66
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
17 ธ.ค. 66
วัดเก่าโบราณ จ.ชลบุรี
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

Total 46 Record : 1 Page : 1
 


Copyright © 2023 childrencourse.org