Tag: ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ธรรมกมลา : กม.166+900 ทางหลวงหมายเลข 33 (สุวรรณศร) เลขที่ 200 บ้านเนินผาสุก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.  08-9782-9180 โทรสาร 0-3757-0433 อีเมล์  [email protected] (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) ในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 081-710-3545     ธรรมสุวรรณา : กม.31 ทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) เลขที่ 112 หมู่ 1