Tag: ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ใหญ่ ในช่วงเวลาที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง และความวุ่นวายเกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ผู้คนจำนวนมากขึ้น และมากขึ้นต่างแสวงหาวิธีการทำสมาธิ เพื่อความสงบ ความสุข และการทำให้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในจิตใจตน จากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน