รายละเอียด
 

  หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน : Anapanasati Course for Children

ดูเฉพาะศูนย์ :
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี วัดกุศลสมาคร จ.กรุงเทพฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ
วัดเก่าโบราณ ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา-เขาใหญ่ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ โรงงาน family จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนราชดำริ จ.กรุงเทพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี โรงเรียนเอกดรุณ
มี.ค.64 14 มี.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
27 มี.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
เม.ย.64 03 เม.ย. 64
วัดเก่าโบราณ
สมัคร
11 เม.ย. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
18 เม.ย. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
พ.ค.64 02 พ.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
04 พ.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
09 พ.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
09 พ.ค. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
26 พ.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
พ.ค.64 30 พ.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
มิ.ย.64 13 มิ.ย. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
13 มิ.ย. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
27 มิ.ย. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ก.ค.64 03 ก.ค. 64
วัดเก่าโบราณ
สมัคร
11 ก.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
18 ก.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
18 ก.ค. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
25 ก.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ก.ค.64 26 ก.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
28 ก.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ส.ค.64 08 ส.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
08 ส.ค. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
12 ส.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
22 ส.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี
สมัคร
ก.ย.64 04 ก.ย. 64
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
สมัคร
05 ก.ย. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
05 ก.ย. 64
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
สมัคร
11 ก.ย. 64
ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
12 ก.ย. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ต.ค.64 03 ต.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
10 ต.ค. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
13 ต.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
23 ต.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
25 ต.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ต.ค.64 31 ต.ค. 64
ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
พ.ย.64 06 พ.ย. 64
ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
14 พ.ย. 64
THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
14 พ.ย. 64
ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี
สมัคร
20 พ.ย. 64
วัดเก่าโบราณ
สมัคร

Total 40 Record : 1 Page : 1
 


Copyright © 2021 childrencourse.org