รายละเอียด
 

  หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน : Anapanasati Course for Children

ดูเฉพาะศูนย์ :
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ THE TRIO AVENUE จ.กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี วังดุม เมาท์เทนแคมป์ กาญจนบุรี
วัดกุศลสมาคร จ.กรุงเทพฯ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ วัดเก่าโบราณ จ.ชลบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา-เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา สวนโมกข์ กรุงเทพฯ โรงงาน family จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนราชดำริ จ.กรุงเทพฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเอกดรุณ จ.นครปฐม
ต.ค.65 09 ต.ค. 65
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
23 ต.ค. 65
ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
26 ต.ค. 65
สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
27 ต.ค. 65
สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
30 ต.ค. 65
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

Total 5 Record : 1 Page : 1
 


Copyright © 2022 childrencourse.org