สมัครเข้าอบรม

กฎระเบียบในระหว่างการอบรมอานาปานสติสำหรับเด็ก

การอบรมอานาปานสติสำหรับเด็ก เป็นวิธีการที่มีคุณค่ามาก เนื่องจากการอบรมนี้จะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้น การอบรมอานาปานสติจะช่วยฝึกจิตของเรา ให้เป็นจิตที่สงบ และตั้งมั่น ความแข็งแกร่งของจิตนี้ จะช่วยให้เรามีความสุข และความสงบมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว การอบรมอานาปานสติ และการฝึกสมาธินี้ยังจะช่วยให้เราเป็นนายของจิตใจเราเองด้วย

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบกับความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสตินั้นคือ การปฏิบัติตามคำสอนที่ได้รับในระหว่างการอบรม ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ และเฉกเช่นเดียวกัน ครอบครัวของเรานั้นถือเป็นรากฐานอันสำคัญที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติประสบกับความสำเร็จหรือไม่อีกด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การอบรมอานาปานสตินั้นต้องอาศัยรากฐานที่ดีนั่นเอง การปฏิบัติอานาปานสติ จะช่วยให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำร้ายทั้งตนเอง และผู้อื่นได้

ในช่วงแรกของการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องยอมรับศีลทั้ง 5 ประการ ตามรายละเอียดด้านล่างที่ได้ให้มานี้ ขอให้อ่านอย่างละเอียด และกล่าวตามด้วยความเข้าใจ เมื่อถึงเวลาที่ต้องกล่าวตาม

ศีล 5 ประการ

ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่า หรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะหยิบ หรือจับแต่สิ่งของที่เป็นของข้าพเจ้า และจะไม่หยิบ หรือจับสิ่งของที่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าโดยมิได้รับอนุญาต

ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อทั้งเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง ให้เหมือนกับเป็นพี่น้อง หรือเพื่อนสนิทของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการกล่าวคำเท็จ คำพูดหยาบคาย และคำพูดที่ให้ร้ายผู้อื่น

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะพูดแต่ความจริง พูดด้วยความสุภาพ ไม่กล่าวคำโกหก หรือคำพูดใด ๆ ที่ถือเป็นการทำร้ายผู้อื่น

ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการเสพสิ่งเสพติด

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสิ่งมึนเมา หรือเสพสิ่งเสพติดชนิดใด ๆ

 

ความเงียบสงบ

ในบางช่วงของการอบรม จะต้องมีการรักษาความเงียบ การรักษาความเงียบ หมายถึงการการรักษาความเงียบทั้งทาง กาย วาจา และใจ เมื่อถึงช่วงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะต้องงดเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการสื่อสารระหว่างเพื่อนที่เข้าอบรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทาง สัญลักษณ์ เขียนข้อความ หรืออื่นใด ซึ่งจะมีการแจ้งอย่างชัดเจนตลอดการอบรม

 

กำหนดการอบรม

การแยกชาย-หญิง

ผู้เข้าอบรมจะต้องแบ่งแยกเขตชาย และหญิงตลอดทั้งการอบรม

ผู้เข้าอบรมจะต้องสมัครใจ ยินยอม และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามกฎระบียบของการอบรมได้ ก่อนที่จะลงชื่อยืนยันการเข้าอบรมในส่วนท้ายของใบสมัคร

 

สมัครเข้าอบรม

คลิกตรงนี้เพื่อสมัครเข้าอบรม